Exponáty

Název stanoviště: Co slyšíš

Vyzkoušejte si: Sami si vyzkoušejte jaké nejnižší a jaké nejvyšší frekvence jste schopni slyšet. Slyšíte stejně dobře jako pes nebo slon? S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá. Nejvýznamnější rozsah je 2–4 kHz, který je nejdůležitější pro srozumitelnost řeči a na nějž je lidské ucho nejcitlivější. Nejvyšší informační hodnota řeči je přenášena v pásmu 0,5–2 kHz.

Více informací zde

Název stanoviště: Elektrický motor

Vyzkoušejte si: Čím rychleji dochází k přepínání elektromagnetů, tím rychleji se otáčí stator. Pokuste se pomocí tlačítek, které spínají jednotlivé elektromagnety, roztočit stator na co největší otáčky. Elektromagnety je potřeba spínat ve správném pořadí tak, aby došlo k vytvoření kruhového elektromagnetického pole.

Více informací zde

Název stanoviště: Medvědí ponorka

Vyzkoušejte si: Princip ponorky si můžete vyzkoušet na příkladu medvědích ponorek. Každý medvěd ve válci obsahu určitě množství vzduchu. Množství vzduchu je takové, aby se medvědi udrželi na hladině (vztlaková síla je vyšší než gravitační). Pokud se do těla medvěda dostane větší množství vody medvěd klesne jako ponorka ke dnu. Pokud se voda z těla medvěda opět vyčerpá medvěd se vynoří.

Více informací zde

Název stanoviště: Samonosná klenba

Vyzkoušejte si: Z připravených dílů sestavte samonosnou klenbu. Klenba je dostatečně pevná, aby unesla dospělého člověka. Klenba drží vlastní vahou svůj tvar a nemůže dojít k jejímu zborcení.

Více informací zde

Název stanoviště: Pythagorova věta

Vyzkoušejte si: Změřte jednotlivé strany pravoúhlého trojúhelníka a vypočítejte obsah čtverců nad jednotlivými stranami. Pythagorova věta platí obecně pro jakékoliv obrazce (kruh, obdélník, trojúhelník), které jsou si navzájem podobné a jejich šířka odpovídá délce dané strany.

Více informací zde

Název stanoviště: Co nám řekne zornička

Vyzkoušejte si: Ověřte si na vlastním oku, zda vaše zornička reaguje na změnu intenzity světla. Pokuste se ve dvojici zjistit, zda jste schopni svým intenzivním soustředěním ovlivnit velikost vlastní zorničky.

Více informací zde

Název stanoviště: Teplotní odvody a podvody

Vyzkoušejte si: Postupně se dotýkejte prstem různých materiálů; kompozit, hliník, dřevo a plast. Zdá se vám, že každý materiál má jinou teplotu? Pokud změříte teplotu materiálu teploměrem, zjistíte, že všechny materiály mají stejnou teplotu. Proč se nám tedy zdají různě teplé? Lidská kůže obsahuje receptory které jsou citlivé na teplotu. Když se dotkneme nějakého materiálu, dochází k odvodu tepla z kůže daným materiálem. Dochází tedy k ochlazování kůže. Čím rychlejší je odvod tepla, tím se nám zdá materiál studenější. Proto se nám zdá kov nejstudenější a dřevo nejteplejší. Všechny materiály mají ovšem pokojovou teplotu. Při dotyku kůže a materiálu dochází samozřejmě k předávání tepla, ale teplota materiálu se v důsledku předávání mění jen velmi pozvolna. Jedná se tedy o klam, který je způsoben různými vlastnostmi materiálů.

Více informací zde

Název stanoviště: Nosník

Vyzkoušejte si: Abychom si mohli udělat představu o tom jak je rozloženo zatížení nosníků, posunujte závaží z jedné strany mostu na druhou a sledujte jak se mění hmotnost připadající na daný nosník. Pokuste se zjistit zda je závislost mezi vzdáleností závaží od středu a hmotností připadající na nosník lineární (při posunu o jeden centimetr hmotnost vzrůstá stejně).

Více informací zde

Název stanoviště: Šlapací generátor

Vyzkoušejte si: Na rotoped je připevněno dynamo, které převádí šlapání na elektrickou energii. Elektrická energie roztáčí větráček, který fouká vzduch do trubice a ten nadnáší míček. Pokuste se vyprodukovat co největší množství elektrické energie tak, abyste dostali míček co nejvýš. Pokuste se pomocí šlapání udržet míček na jednom místě.

Více informací zde

Název stanoviště: Šachy

Vyzkoušejte si: Na prázdné šachovnici postavte koně do jednoho rohu. Úkolem je, aby na své cestě navštívil všechny rohy šachovnice a vrátil se na své původní stanoviště. Úspěšnost můžete měřit časem, nebo počtem tahů, kterým úkol splníte.

Více informací zde

Název stanoviště: Analýza kvality vod pomocí raka

Jaký princip bude studentům vysvětlen: Na prázdné šachovnici postavte koně do jednoho rohu. Úkolem je, aby na své cestě navštívil všechny rohy šachovnice a vrátil se na své původní stanoviště. Úspěšnost můžete měřit časem, nebo počtem tahů, kterým úkol splníte.

Více informací zde

Název stanoviště: Mikroskopie atomárních sil (AFM)

Jaký princip bude studentům vysvětlen: Ddetekce pohybu nosníku odrazem laserového paprsku. Seznámení s principem skenování povrchu (bio)materiálu AFM. Seznámení se s měřením posuvným měřidlem.

Více informací zde

Název stanoviště: Biologické stanoviště

Jaký princip bude studentům vysvětlen: Vysvětlení optiky a mechaniky dvou druhů mikroskopové techniky (klasický mikroskop a stereolupa). Praktické vyzkoušení záznamu obrazu z mikroskopu na preparátech. Tvorba samotného preparátu – řasa Desmodesmus quadricauda, podpůrné pletivo buněk v hrušce, zásobní pletivo hlízy bramboru, výplňkové pletivo Ligustrum, kvasinky, suknice cibule a krystaly šťavelanu a parenchymu dřeně červené řepy – antokyany.

Více informací zde

Název stanoviště: Analýza chování masožravých květin

Jaký princip bude studentům vysvětlen: Studenti se dozví o základních metodách skenování objektů používaných ve výzkumu i v reálných provozech. Na příkladech si sami vyzkouší jak skenovací systém pracuje, na jakém principu je založen (strukturované světlo) a provedou naskenování masožravé květiny a vlastního obličeje. Tyto skeny si odnesou s sebou domů. V průběhu práce jim bude osvětlen princip pastí masožravých květin a důvody masožravosti květin.

Více informací zde

Název stanoviště: Barevné prostory a jejich reprezentace

Jaký princip bude studentům vysvětlen: Stanoviště přibližuje znalosti z oblasti skládání světla a barevné reprezentace v různých prostorech. Rozdíly při vnímání barev muže a ženy, ale i rozdíly ve vnímání barev člověka a kamer. Součástí stanoviště jsou interaktivní pomůcky, sloužící pro lepší a zábavnější výklad rozmanitosti barevného spektra.

Více informací zde

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky