Od ledna 2014 mohou žáci Základních a středních škol z Jihočeského kraje navštěvovat nově vzniklé experimentální pracoviště, které pro ně ve spolupráci s městem Nové Hrady připravili pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ústavu komplexních systémů, Nové Hrady.

Experimentální výukové pracoviště se skládá ze dvou učeben. Jedna je umístěna v prostorech Ústavu komplexních systémů, na Zámku v Nových Hradech a druhá v prostorech bývalé lékárny, které k tomuto účelu poskytlo Město Nové Hrady.

Pracoviště na Zámku je zaměřeno na prezentaci a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. Na šesti stanovištích se zde žáci s pomocí zkušených vědeckých pracovníků seznámí např. s chováním masožravých rostlin, se živým rakem jako indikátorem čistoty vody, osvojí si základy mikroskopie a získají další znalosti, včetně příkladů využití vědeckých poznatků v praxi.

Druhé pracoviště v bývalé lékárně přibližuje žákům základní fyzikální principy, jejichž platnost si mohou sami ověřit na praktických výukových pomůckách. Každé stanoviště je zaměřeno na jiný fyzikální jev a během manipulace s ním žáci nacházejí odpovědi na základní fyzikální otázky. U každého stanoviště rovněž najdou vysvětlení a příklady využití pozorovaných fyzikálních jevů v praxi.

Na obou místech pracují žáci ve dvojicích a své poznatky si zapisují do pracovních listů. Ukončením návštěvy však vzdělávání nekončí. Se získanými poznatky budou dále pracovat v rámci běžné výuky ve škole.

Článek v ČESKOBUDĚJOVICKÉM deníku

Reportáž v Čro Č. Budějovice od redaktorky Petry Matouškové.

Úprava a vybavení prostor, stejně jako náklady na jejich provoz jsou hrazeny z projektu „Přírodní a technické vědy bez hranic“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.14./02.0052, poskytnutého Jihočeským krajem v rámci programu OPVK. Hlavním cílem projektu je zavádět projektově badatelsky orientovanou výuku, která splňuje všechny předpoklady moderní, praktické, efektivní výuky do vyšších ročníků základních škol (prioritně tzv. venkovských, které mají menší možnosti kontaktu s těmito metodami) a všech ročníků středních škol v Jihočeském kraji.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky