Fish localization software   RemoteGuard software   RemoteChanges software 

Fish localization software

Software – software pro monitorování ryb byl vytvořen v programovacím jazyce C# s využitím knihoven .net a OpenCV (zpracování obrazu). Software využívá unikátních vlastností 3D kamer Microsoft Kinect, které produkují tzv. hloubkovou mapu, která nese informace o 3D souřadnicích sledované scény. Kamera poskytuje nejen 3D souřadnice ale i barevný obrázek, který je možné využít pro hodnocení změn vzhledu ryb. Software tedy získává kombinovaná data o 3D pozici ryby a jejich vzhledu na jejichž základě může rozhodnou o abnormálním chování či vzhledu ryb v male nádrži (akvárium, nádrž). Software provádí lokalizaci ryb na základě vytvoření statistického modelu pozadí (pozadí se skoro nemění). Model pozadí je odečten od každého nového snímku. Odchylky od pozadí jsou pak detekovány jako pohybující se ryby. V každém snímku jsou tedy detekovány pohybující se objekty určena jejich 3D pozice a může být vyhodnocen barevný obraz vzhledu ryby.

Software produkuje sadu statistických parametrů o chování ryb ve formě textového souboru, který je možné dále zpracovat na základě požadavků uživatele. Software byl průběžně vytvářen a testován na reálných úlohách sledování ryb.

Download - Fish localization software for passsword write email to cisar(a)frov.jcu.cz

RemoteGuard software

Software pro odhad kvalitativních parametrů vody ze satelitních snímků. Software umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2a, pro uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém okamžiku. Následně provádí zpracování satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody (chlorofyl). K tomuto účelu je využívám model odhadu kvalitativních parametrů vody trénovaný z dat vzorkovaných z rybníků v okolí českých Budějovic využívající metodu Support Vector Machine. Po výpočtu parametrů jsou tyto zobrazeny v uživatelském okně ve formě škály pro vybranou oblast. Software je implementován v programovacím jazyku Python ve formě stand alone aplikace pro operační systém Linux.

RemoteGuard software
Ukázka software pro odhad kvalitativnéch parametrů vody. Vlevo nahoře – vybraná lokalita, uprostřed grafické zobrazení chlorofilu pro danou lokalitu.

Download - RemoteGuard software for passsword write email to cisar(a)frov.jcu.cz

RemoteChanges software

Software pro odhad změn kvalitativních parametrů vody ze satelitních snímků. Software umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2a, pro uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém rozmezí. Následně provádí zpracování satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody (chlorofyl). K tomuto účelu je využívám model odhadu kvalitativních parametrů vody trénovaný z dat vzorkovaných z rybníků v okolí českých Budějovic využívající metodu Support Vector Machine. Po výpočtu parametrů pro dva časové okamžiky je výsledek zobrazen v uživatelském okně ve formě detekovaných rozdílů ve vybraném kvalitativním parametru. Software je implementován v programovacím jazyku Python ve formě stand alone aplikace pro operační systém Linux.

RemoteGuard software
Ukázka software pro detekci změn kvalitativních parametrů vody. Uprostřed - vizualizované změny parametru chlorofil.

Download - RemoteChanges software for passsword write email to cisar(a)frov.jcu.cz